Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Madonas filiāles studenti pieskandina novada bibliotēku
LU Madonas filiāle
19.03.2018.

Sestdien, lekciju pārtraukumā, LU Madonas filiāles studenti un prof. Anna Līduma apmeklēja Madonas novada bibliotēku, lai klātienē uzzinātu ar piedāvātajiem resursiem un pakalpojumiem. Tā kā Madonas filiālē studē studenti arī no citiem novadiem, piemēram, Vecpiebalgas, Pļaviņu, Lubānas, Aizkraukles, Gulbenes, Cesvaines un Balviem, tad dažiem studentiem šī bija pirmā iepazīšanās ar Madonas bibliotēkas ēku, nodaļām, krājumu un resursiem.

Madonā lekciju diena bija LU profesorei Annai Līdumai, viņa ciemakukulim bibliotēkai bija atvedusi savu jauno grāmatu “Bērna muzikalitāte”, ko ar ierakstu, un mazliet svinīgā noskaņā, pasniedza bibliotēkas direktorei.

Bez praktiskiem ieguvumiem, Konferenču zālē klātesošie varēja baudīt Madonas mākslinieces Laumas Lupiķes tīmekļošanas tehnikā darinātos darbus izstādē “Krāsu brīvība”. Savukārt Lasītavā visus pārsteidza izstādītā lielizmēra tekstilmozaīka “Stāstu sega Latvijai” – unikāls ārvalstīs dzīvojošo latviešu veltījums Latvijas Simtgadei. Šo mākslas projektu studenti baudīja klusumā, sarunājoties čukstus - tik ļoti bija aizrāvusies elpa, izpētot ikkatru darināto dzīvesstāstu! Jāpiebilst, ka šo pārsteidzošo darinājumu Madonā varēs apskatīt vēl tikai līdz 24. martam, tad tā dosies uz Jēkabpili, bet Dziesmu un deju svētku laikā būs apskatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā.

Ekskursijas noslēgumā, lai izbaudītu bibliotēkas vienreizējo akustiku, un, atbilstoši sestdienas lekcijai “Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika”, docētājas prof. A. Līdumas mudināti, klātesošie nodziedāja latviešu tautasdziesmu “Seši mazi bundzinieki”. Skanēja ļoti labi un tas ekskursiju padarīja vēl košāku.

Lai jauniegūtā informācija un pozitīvās emocijas lieti noder turpmākajā studiju procesā!

Paldies bibliotēkas darbiniecēm un direktorei Imeldai Saulītei par viesmīlīgu uzņemšanu, veltot brīvdienas rītu zinātkāriem studentiem!

Vairāk informācijas par Madonas novada bibliotēkas resursiem: http://www.madona.lv/biblioteka/lv/