Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Priecē jauno skolotāju aizrautība
LU Alūksnes filiāle
06.12.2017.

“Mani priecē jauno skolotāju aizrautība, ieinteresētība pētījumos. Tie ir interesanti, atspoguļo aktuālākās problēmas skolotāja darbā", tā  bakalaura darbu aizstāvēšanu studiju programmā "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" 5. decembrī  Latvijas Universitātes Alūksnes filiālē vērtēja Valsts komisijas locekle, pasniedzēja Mg. sc. soc. D.Augstkalne. Komisijas priekšsēdētāja, Mg. paed. Ā. Ansberga uzsvēra, ka studenti izvēlējušies aktuālus tematus, kā strādāt ar bērniem, kam ir speciālas vajadzības, kā īstenot iekļaujošo izglītību. Priecēja, ka nākamie skolotāji prot pamatot un aizstāvēt savu viedokli un interesējas par mūsdienīgām pētniecības metodēm.