Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Madonas pilsētas vidusskolēnus iepazīstina ar Latvijas Universitātes sniegtajām iespējām
LU Madonas filiāle
01.11.2017.

Oktobra otrajā pusē LU Madonas filiāles direktore Lolita Kostjukova tikās ar Madonas pilsētas vidusskolas pēdējo klašu skolēniem un iepazīstināja ar iespējām Latvijas Universitātē - fakultātēm, piedāvātajām studiju programmām un studiju iespējām Madonas filiālē.

Filiāles direktore sarunu sāka ar uzdevumu – ikvienam padomāt par to, kādām kvalitātēm ir jāpiemīt izvēlētās profesijas pārstāvim, kā arī paanalizēt sevi – vai pašam pietiek šo stipro pušu profesionālajām attīstības iespējām.

Lolita Kostjukova pastāstīja jauniešiem, ka pati ir šīs skolas absolvente un skaidroja, kā tas, ko skolēni pašlaik mācās un izvēlas darīt brīvajā laikā, ietekmē viņu nākotnes karjeras iespējas. Filiāles direktore aicināja jauniešus sapņot un ļoti vēlēties strādāt izvēlētā profesijā, kas, nenoliedzami, prasīs daudz pūļu mācībās – akadēmiskajās un profesionālajās.

L. Kostjukova jauniešus virtuāli iepazīstināja ar universitātes fakultāšu daudzveidību, gan ar jauno Akadēmisko centru Torņkalnā un tā nākotnes vīziju. Tāpat jauniešus iepazīstināja ar LU Madonas filiālē piedāvātajām studiju programmām un uzsvēra tās priekšrocības, ko studenti iegūst, studējot tuvāk mājām.

Sarunu, kas paskrēja nemanot, papildināja jautājumu un atbilžu konkurss par universitāti un filiāli raksturojošiem faktiem, kā arī pareizo atbilžu autori saņēma nelielus LU suvenīrus.

L. Kostjukova saka paldies Madonas pilsētas vidusskolas bibliotēkas direktorei Elitai Kalniņai par aicinājumu un organizēto tikšanos.

Lai jauniešiem viegla izvēle un Madonas filiālē daudz jaunu studentu!