Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Ķīmijas fakultātes dekānes vizīte Alūksnes filiālē
LU Alūksnes filiāle
02.04.2019.

2. aprīlī LU Alūksnes filiāli apmeklēja LU Ķīmijas fakultātes dekāne asoc. prof. Anda Prikšāne. A. Prikšāne tikās ar 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Darba aizsardzība" studentiem, atbildēja uz studentu jautājumiem un informēja par gaidāmo praksi specialitātē. Dekāne iepazinās ar filiāles materiāli tehnisko bāzi, ar filiāles direktori A. Pētersoni pārrunāja par iespējām nākošajā studiju gadā turpināt studiju programmas "Darba aizsardzība" īstenošanu Alūksnē un uzņemt studentus 1. kursā.