Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Foto: no BK Latvijas Universitāte spēles
Pieņemts lēmums licencēt LU studiju programmu “Sporta treneris”, ko īstenos arī LU filiālēs
Sindija Iesalniece, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
24.04.2019.

Studiju programma “Sporta treneris” tiks īstenota Rīgā un LU filiālēs - Alūksnē, Cēsīs, Madonā, Kuldīgā un Tukumā. Vakar Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra pieņēma lēmumu licencēt Latvijas Universitātes (LU) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Sporta treneris”. Šī programma ir unikāla, jo ir vienīgā programma Latvijā, kas ir specializēta tieši basketbola un futbola treneru apmācībā.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Sporta treneris” tika izstrādāta saskaņā ar vairāku pašvaldību vadītāju izteikto vēlmi nodrošināt reģionos iespēju iegūt izglītību Sporta trenera programmā, lai piesaistītu cilvēkresursus un attīstītu Latvijas reģions. Programmas izstrādē īpaši izsakām pateicību Latvijas Futbola federācijai un tās valdes priekšsēdētājam un prezidentam Kasparam Gorkšam par vērtīgajiem ieteikumiem, kas pamatoti ar Starptautisko futbola federācijas asociācijas vadlīnijām un viņa atbalstu diskusijās ar Izglītības un zinātnes ministrijas ekspertiem.

Pateicību izsakām arī Priekuļu novada pašvaldībai, Kuldīgas novada pašvaldībai, Tukuma novada pašvaldībai, Cēsu novada pašvaldībai, Viļakas novada pašvaldībai, Alūksnes novada pašvaldībai, Balvu novada pašvaldībai, Madonas novada pašvaldībai, Gulbenes novada pašvaldībai, Futbola skolai “Metta”, Latvijas Olimpiskajai komitejai, Latvijas Hokeja federācijai, Latvijas Sporta federācijas padomei, Latvijas Vieglatlētikas savienībai, Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolai, Kuldīgas novada Sporta skolai, Latvijas Basketbola savienībai, Bērnu un jauniešu basketbola skolai „Rīga”, Latvijas Biatlona Federācijai.

Studiju ilgums šajā programmā būs divi gadi (četri semestri) pilna laika klātienes studijās un 2,3 gadi jeb pieci semestri nepilna laika neklātienē. Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju studentiem iegūt sporta trenera darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetenci sportā ar sporta trenera kvalifikāciju atbilstīgi nacionālā un starptautiskā mērogā izvirzītām profesionālās kompetences prasībām.

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Eiropas sporta attīstības tendencēm, kur galvenais stratēģijas akcents tiek vērsts uz sporta izglītību skolās vai plašāk uz visu sabiedrību, vienlaikus īpašus pasākumus paredzot tieši skolas vecuma bērniem. Visbiežāk minētie mērķi ir: palielināt to jauniešu skaitu, kuri nodarbojas ar sportu, uzlabot informētību par sporta izglītības vērtību, veidot pozitīvu attieksmi pret fiziskajām aktivitātēm, kā arī motivēt jauniešus nodarboties ar tām visu mūžu.

Absolventi iegūs izpratni par sportu kā sabiedrības kultūras daļu un tā lomu veselības aprūpes sistēmā, fizisko aktivitāšu lomu primārajā slimību profilaksē un cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanā, apgūs sporta nozares terminoloģiju, teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas, kā arī iemācīsies tās pielietot profesionālajā darbībā.  

1. līmeņa profesionālā studiju programma “Sporta treneris” tiks īstenota Rīgā un Alūksnes, Cēsu, Madonas, Kuldīgas un Tukuma LU filiālēs.

Studijas šajā programmā sāksies no šī gada septembra, savukārt pieteikties studijām varēs no 2. jūlija.

LU piedāvātā studiju programma ir līdzvērtīga gan Lielbritānijas augstskolu, koledžu, piem. Bredfordas Universitātes koledžas, Loughborough universitātes koledžas un Glāzgovas pilsētas koledžas īstenotajām studiju programmām.