23. oktobrī Alūksnes filiāles direktore Anita Pētersone tikās ar Balvu novada domes priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru un Rugāju novada domes priekšsēdētāju Sandru Kapteini, izpilddirektori Dainu Tutiņu un Izglītības pārvaldes vadītāju Birutu Berkoldi.

Sarunu gaitā tika apspriesti jautājumi par ilgtermiņa sadarbību, izskanēja priekšlikumi par jaunu studiju programmu veidošanu, īpaši 1. līmeņa augstākajām izglītības studiju programmām, piemēram, "Namu apsaimniekotājs", "Sociālais darbinieks" u. c. Turpmāk abas pašvaldības plāno budžetos paredzēt līdzekļus kursiem un semināriem novada iedzīvotāju tālākizglītībai. Un sarunu noslēgumā tika nolemts līdz gada beigām slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti.

Dalīties