9. novembrī Madonā un Jēkabpilī viesojās Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas vadības pārstāvji - direktore Mārīte Saviča, Krājuma izmantošanas un attīstības departamenta vadītāja Marika Kupče un Lietotāju apkalpošanas departamenta vadītāja Aldona Volkova. Rīgas ciemiņus uzņēma Lolita Kostjukova, LU Madonas un Jēkabpils filiāļu direktore, tikšanās laikā iepazīstinot ar abām filiālēm un kopīgi viesojoties Madonas novada bibliotēkā.

Madonas novada bibliotēkas direktore Imelda Saulīte viesus iepazīstināja ar bibliotēku, tās sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī sarunās tika iezīmētas nākotnes sadarbības iespējas kopīgu pasākumu, lekciju un ceļojošo izstāžu rīkošanā.

Atbilstoši Latvijas Universitātes un Madonas novada pašvaldības š.g. 17. oktobrī noslēgtajam līgumam par sadarbību bibliotēkas resursu izmantošanā, filiāles grāmatu krājums studentu ērtībām ir nodots izmantošanai novada bibliotēkā.

Studenti tiek rosināti izmantot bibliotēkas bezmaksas elektroniskos resursus, jo īpaši – datubāzes pētniecisko darbu izstrādāšanā. Vairāk par Madonas novada bibliotēkas piedāvātajām iespējām var uzzināt: www.madona.lv/biblioteka/lv/.
L.Kostjukova pateicas bibliotēkas darbiniekiem - I.Saulītei un kolēģiem, kā arī  bibliotēkas kafejnīcai par viesmīlīgo uzņemšanu.

Savukārt Jēkabpilī, iepazīstoties ar filiāles telpām un grāmatu krājumu, sarunās pie kafijas tases tika apspriestas ar krājumu saistītās organizatoriskās darbības un iezīmētas nākotnes aktivitātes Latvijas Universitātes popularizēšanā Jēkabpils reģionā.

Kā pēc tikšanās akcentē L.Kostjukova: „Ir gandarījums par sarunām, iezīmētajiem sadarbības turpmākajiem soļiem un nākotnes iecerēm. Atliek vien vēlēties - lai mums izdodas!”

Dalīties