No 24. februāra Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē ir iespēja apgūt kursu programmu "Pedagoģiskās darbības pamati" - B programma, 72 stundas.

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci izglītības organizācijā, mācīšanās, audzināšanas un psiholoģijas pamatjautājumos.

Mērķauditorija: personas, kurām ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē (bez pedagoga kvalifikācijas)

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumiem Nr. 662 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību» (šeit)

Kursu apguves rezultātā: saņemsiet LU Sertifikātu par tiesībām veikt pedagoģisko darbību atbilstošajā jomā

Kursu tēmas un docētāji:

·      Pedagoģiskā zinātne un pedagoģiskā darbība (Dr. pead., profesore Beatrise Garjāne)

·      Audzinātājdarbības būtība un virzieni (Dr. pead., docente Staņislava Marsone)

·      Pedagogs kultūrvidē (Dr. pead., asoc. profesore Ilze Briška)

·      Pedagoģiskā procesa organizācija un komponenti (Dr. pead., profesore Beatris Garjāne)

·      Pedagoģiskā procesa psiholoģiskie pamati (Dr.psych., asoc. profesore Airisa Šteinberga)

·      Attīstības psiholoģija (Dr.psych., asoc. profesore Airisa Šteinberga)

·      Didaktika (Dr. pead., LU asoc. profersore Ineta Helmane)

·      Pedagoģiskā vide daudzkultūru sabiedŗibā (Dr. pead., docente Staņislava Marsone)

Kursu ilgums: 72 stundas (9 nodarbību dienas)

Nodarbību vieta: LU Jēkabpils filiālē (Rīgas iela 210A, Jēkabpils; ēka blakus Krustpils Kultūras namam, šeit)

Nodarbību laiks: sestdienās (24.02.; 10.03.; 17.03.; 24.03.; 07.04.; 14.04.; 21.04.; 12.05.; 19.05.), no plkst. 8.30 līdz 16.00

Maksa par kursiem: 240 euro

Pieteikšanās kursiem: elektroniski, Latvijas Universitātes vietnē  Filiāles – Mūžizglītība (šeit)

Papildu informācija: Lolita Kostjukova 29146912; jekabpils@lu.lv; Nadīne Valdmane 67860657; nadine.valdmane@lu.lv

 

NĀC! APGŪSTI JAUNAS ZINĀŠANAS UN IEGŪSTI PEDAGOĢISKAJAM DARBAM TIK NEPIECIEŠAMO SERTIFIKĀTU!

Dalīties