Jaunais studiju gads ienesis pārmaiņas vienīgajā augstskolu filiālē Alūksnes novadā, jo ar septembri tā mainījusi nosaukumu un pieder Latvijas Universitātei, 27. oktobrī vēsta Alūksnes reģiona laikraksts "Alūksnes ziņas".

 

LU Alūksnes filiāli oktobra sākumā apmeklēja LU administrācijas vadītājs Ansis Grantiņš un rektora vietnieks studentu un sociālajos jautājumos Jānis Stonis, lai piedalītos sarunā ar reģiona novadu pārstāvjiem – Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Arturu Dukuli, Gulbenes novada domes Izglītības, sporta un kultūras nodaļas vadītāju Arni Šķēlu, Balvu novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāju Intu Kļavu, Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieci Sarmīti Šaicāni, kā arī ar LU Alūksnes filiāles direktori Anitu Pētersoni, pārrunājot iespējamos sadarbības virzienus.

Kā vēstīts rakstā, notikusi vienošanās par jaunu sadarbības līgumu slēgšanu un sadarbības turpināšanu ar konkrētām pašvaldībām, jau minētajām novada pašvaldībām pievienosies arī Apes, Rugāju un Baltinavas novads.

Sarunu laikā izveidojusies vienprātība par to, ka novados nepieciešami sociālie darbinieki  - profesionāļi, tāpēc būtu jāveido pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sociālais darbinieks”, filiāles direktore arī akcentējusi, ka 2018. gada vasarā ir domāts piedāvāt profesionālā bakalaura studiju programmu “Darba aizsardzība” .

A.Pētersone informējusi, ka par sadarbību ar citiem reģiona novadiem un iespējamām studiju programmām, kas atbilstu novadu turpmākās attīstības plāniem, notikušas sarunas ar Gulbenes, Balvu un Rugāju novadu vadību, bet sarunas Viļakas novada domē vēl notiks.

Rakstā akcentēts, ka reorganizācijas procesā filiālē nemainīga palikusi studiju maksa, studiju dienas, kā arī pasniedzēji, mācību priekšmeti un darbinieku sastāvs nav mainījies.

Sakot paldies akadēmijai par doto pieredzi un par tradīcijām, ko pārņemt, filiāles direktore A.Pētersone uzsvēra, ka pārmaiņas nāks par labu un ir jāstrādā tālāk!


Ar plašāku temata izklāstu iespējams iepazīties žurnālistes Janas Baltaisbrence rakstā, kas lasāms 27. oktobra laikrakstā "Alūksnes Ziņas". 

Dalīties