Decembris Latvijas Universitātes Cēsu filiālē iesācies ar spraigu gaisotni. Studenti kārto eksāmenus, un šī studiju gada trīs programmu 63 absolventi aizstāv savus pirmos nopietnos zinātniskos darbus – kvalifikācijas vai bakalaura. Visās trīs Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijās līdzās mācībspēkiem darbojas arī Cēsu un apkārtnes novadu profesionāļi, arī filiāles absolventi.

A. Gabranova, Līvu un Rāmuļu skolu direktore, akcentē, ka ir patiesi gandarīta par dzirdēto, jo ir guvusi arī jaunas atziņas pedagoģijā un psiholoģijā un ka viņu priecē daudzu jauno pedagogu attieksme pret izvēlēto profesiju.
Cēsu filiāles direktore M. Raudziņa priecājas par šī gada absolventu izaugsmi studiju laikā, jo visas absolventes šobrīd strādā kādā no Vidzemes novada izglītības iestādēm, no auklītēm un skolotāju palīgiem kļuvušas par pedagogiem. Cēsu Uzņēmēju kluba prezidents A. Suškins, komercdarbības studiju programmas Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs,  cer, ka šīs programmas absolventi nākotnē ar savu darbu veicinās uzņēmējdarbības tālāku attīstību atbilstoši reģiona specifikai, iedzīvotāju un novadu apmeklētāju vajadzībām.

Vairāk par gada nogali Cēsu filiālē un studējošo pārdomām par beidzamā studiju gada peripētijām iespējams arī izlasīt 7. decembra laikrakstā "Druva" Mārītes Kaņepes rakstā "Latvijas Universitāte dos diplomu".

Dalīties