Pirmajā Latvijas Universitātes (LU) Kuldīgas filiāles izlaidumā diplomus saņēma sešdesmit divi absolventi. LU Kuldīgas filiāli absolvēja piecu studiju programmu absolventi - pirmsskolas izglītības skolotāji, pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, sākumskolas skolotāji ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā, komercdarbības speciālisti un uzņēmumu un iestāžu vadītāji. Kopā piecdesmit trīs absolventi. Savukārt LU Ventspils filiāli absolvēja deviņas pirmsskolas un sākumskolas skolotājas.

Absolventus sveica un diplomus izsniedza Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne M. Raščevska un Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes izpilddirektore S. Kristele. Kā vienmēr visos svētkos Kuldīgas filiāli sveic Kuldīgas novada pašvaldība. Šajā reizē pašvaldību pārstāvēja Izglītības pārvaldes vadītāja S. Dubure. Apsveikuma vārdus absolventiem veltīja arī programmu direktores A. Līne, A. Randoha un V. Uršuļska, kā arī lektore L. Zudāne. Īpaši sirsnīgus paldies no absolventiem saņēma gan filiāles kolektīvs, gan programmu direktori, gan pasniedzēji.

Studentu pārdomas un izjūtas, beidzot studijas, apkopotas L. Reimanes rakstā “Pirmais izlaidums” 28. februāra laikrakstā “Kurzemnieks”: “Atceros bija bažas un neizpratne par turpmākajām studijām. Bet viss beidzās veiksmīgi, nekas cits netika mainīts, tikai augstskolas nosaukums,” saka LU Kuldīgas filiāles pirmā izlaiduma absolvente Zane Kapitanova.

“Jau vairāki absolventi no pirmā līmeņa studiju programmām turpina studēt otrā līmeņa studiju programmās,” stāsta Kuldīgas un Ventspils filiāles direktore R. Karloviča: “Tas priecē, ka absolventi ir novērtējuši gan studiju kvalitāti, gan iespējas turpināt studijas tālāk. Ļoti ceram, ka arī profesionālo bakalaura studiju programmu absolventi turpinās studijas LU maģistrantūras programmās,” tā, sirsnīgi sveicot filiāļu absolventus ar īpašiem sasniegumiem, R. Karloviča novēl vislabākos panākumus turpmāk.

Fotogrāfs - Aivars Vētrājs

Dalīties