Latvijas Universitātes (LU) Tukuma filiāles direktore Inga Jonuša vērtē, ka LU Tukuma filiālē jaunais studiju gads ir iesācies pozitīvi.

Izsludinātajā jauno studentu uzņemšanas laikā tika saņemti 66 pieteikumi, līgumi tika noslēgti ar 55 studentiem. Vislielākā interese  bija par Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Pirmsskolas izglītības skolotājs", studijas šajā programmā uzsāka 27 studenti; Profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” apakšprogrammās: "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"(PS) - 8 studenti, "Sākumsskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā"(S) - 2 studenti (lai nodrošinātu studiju iespējas, PS un S kursi ir saplūsmoti, un pagaidām lekcijas notiek kopā).

Savukārt komercdarbības studijās tika uzņemti un studijas Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Komercdarbības organizācija" uzsāka 18 studenti.

 Pavisam kopā  2017./2018. studiju gadā Tukuma filiālē studē 220 studenti.

Dalīties