Foto no www.izm.gov.lv

No 26. marta līdz 11. maijam Latvijas skolās noritēs Starptautiskais skolēnu novērtēšanas pētījums OECD PISA 2018. OECD PISA (The Organisation for Economic Co-operation and Development Programme for International Student Assessment) pētījums notiek 80 valstīs. Šogad galvenā satura joma ir lasīšana, bet pētījumā skolēniem būs jādemonstrē savas zināšanas un izpratne arī par matemātiku, dabaszinībām, finanšu pratību un globālo kompetenci. Globālā kompetence ir inovatīva satura joma PISA pētījumā. Šī jaunā moduļa ietvaros pirmo reizi tiks vērtēta skolēnu attieksme un kompetence par globāliem konfliktiem, kariem, bēgļu krīzi, starpkultūru jautājumu risināšanu, atvērtību citu cilvēku uzskatu izpratnei, kā arī labklājības problēmām.

Pētījumā piedalīsies aptuveni astoņi tūkstoši 15 gadu veci skolēni no 352 Latvijas skolām. Pētījumā skolēni tiks vērtēti kā kopums, nevis individuāli. Katra skola zinās savu vērtējumu salīdzinājumā ar citām skolām.

Pētījumā ir iesaistījušās: Madonas pilsētas vidusskola, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola, Barkavas pamatskola, Praulienas pamatskola, Cesvaines vidusskola, Lubānas vidusskola, Varakļānu vidusskola, Aknīstes vidusskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Dignājas pamatskola, Jēkabpils 3. vidusskola, Līvānu 1. vidusskola, Mežāres pamatskola, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Rubeņu pamatskola, Rudzātu vidusskola, Salas vidusskola, Sūnu pamatskola, Viesītes vidusskola, Vīpes pamatskola un citas skolas visā Latvijā.


Pētījumu Latvijā IZM uzdevumā veic Latvijas Universitātes (LU) Izglītības pētījumu institūta pētnieki. Šāda veida pētījumā Latvija piedalās jau septīto reizi. Institūta pētniece Linda Mihno: “Skolēniem pirms pētījuma nevajag censties iegaumēt skaitļus, datumus vai faktus. Tādu jautājumu nebūs. Būs jāinterpretē teksts, jāskaidro sava izpratne par dažādiem notikumiem, jārisina problēmsituācijas, jāizskaidro fenomeni dabā.” 
Pētījums tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” līdzekļiem.

Vairāk par pētījumu un olimpiešu video šeit: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2847-preses-konference-informes-par-oecd-izglitibas-petijumu-skolas

Dalīties