Lai veicinātu Kuldīgas pilsētvides sakoptību un kārtību, kā arī lai noskaidrotu skaistākos dārzus un to īpašniekus (apsaimniekotājus), Kuldīgas novada pašvaldība katru gadu organizē konkursu „Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija”.

Konkursa mērķis ir sekmēt pilsētvides sakopšanu, veicināt kārtību individuālo un pašvaldības māju, iestāžu, sabiedrību, organizāciju, uzņēmumu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu teritorijās, kā arī radīt interesi Kuldīgas pilsētas iedzīvotājos un motivēt piedalīties pilsētas sakopšanā.

Konkursam piesakās ievērojams skaits namu apsaimnniekotāju, vai arī tos apbalvošanai iesaka pilsētas iedzīvotāji. Konkursam pieteiktās teritorijas apseko īpaši izveidota konkursa komisija. Komisija novērtē tīrību un kārtību īpašumā un tam pieguļošajā teritorijā, iebraucamo ceļu jeb priekšdārzu, teritorijas zonējumu, telpisko plānojumu, tā atbilstību funkcijai, augu stādījumus, to kompozīciju, ekoloģisko saderību, augu veselīgumu, ceļu, arhitektūras mazo formu kvalitāti, sakoptību, žogu izskati, pārsteigumu jeb dārza savdabīgumu, īpašas pozitīvas pazīmes vai atšķirības. Augstāko vērtējumu iegūst tas īpašums, kurā izpildīti visi konkursa rādītāji.

Jau otro gadu pēc kārtas Atzinību nominācijā „Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija” saņem Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāle. Par to īpašs gandarījums un prieks ir visam filiāles kolektīvam, kuri ir tiešie skaistuma veidotāji.

Dalīties