Svinīgā gaisotnē 26. janvārī Cēsu filiāles četru studiju programmu 63 absolventi saņēma LU diplomus par augstāko izglītību. Īpašs gandarījums par jauno pirmsskolas izglītības skolotāju Aiju Petrovsku no Siguldas, kura saņēma diplomu ar izcilību.

Apsveikuma  uzrunas teica LU prorektore, profesore I. Druviete, Pedagoģijas psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne, profesore M. Raščevska un Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes izpilddirektore S. Kristele. Sirsnīgus vārdus studentiem veltīja programmu direktores V. Uršuļska, A. Randoha, A. Līne un Cēsu filiāles direktore M. Raudziņa.

Cēsu novada deputāts T. Jaunzemis, sveicot lielo LU kolektīvu un absolventus, pauda cerību, ka viss Vidzemes plānošanas reģions ir ieguvis kvalificētus speciālistus gan izglītības, gan tautsaimniecības jomās.

Absolventus un visus klātesošos priecēja Ievas un Aivara Lapšānu muzikālais priekšnesums. 

Dalīties