Sirsnīgā gaisotnē 24. februārī Tukuma filiālē notika pirmais Latvijas Universitātes (LU) izlaidums. Četru studiju programmu četrdesmit absolventi saņēma LU diplomus par augstāko izglītību, no tiem: desmit absovēja profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs”, apakšprogrammu “Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji” un divi - programmu “Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā”. Savukārt deviņpadsmit absolventi saņēma diplomu par pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību studiju programmā “Pirmsskolas izglītības skolotājs” un deviņi - programmā „Komercdarbības organizācija - uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists”.

Apsveikumu uzrunas teica LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Malgožata Raščevska, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes izpilddirektore Sofija Kristele.

Studentus sirsnīgi sveica programmu direktores Vladislava Uršuļska, Antra Randoha un Antra Līne, kā arī filiāles direktore Inga Jonuša.

Muzikālu apsveikumu bija sagatavojušas Tukuma mūzikas skolas audzēknes.

Dalīties