“Mūsu absolventi ir īsti patrioti, mīl savu dzimto pusi, ir izveidojuši ģimenes, te aug un skolojas viņu bērni,“ tā Alūksnes filiāles 19. studiju gada pirmajā izlaidumā uzsvēra LU filiāles direktore Anita Pētersone, “šis izlaidums atšķiras no iepriekšējiem arī ar to, ka ir pirmais izlaidums Latvijas Universitātes saimē, kas mūs ir draudzīgi uzņēmusi.”

15. decembris bija svētku diena Alūksnes filiāles 33 absolventiem, kas pievienojās līdzšinējiem - kopskaitā 1060 filiāles absolventiem.

Izlaidums pirmā profesionālā līmeņa studiju programmās "Darba aizsardzība" un "Komercdarbības organizācija" un profesionālās bakalaura studiju programmā "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" pulcināja ne tikai absolventus no Alūksnes, Apes, Gulbenes, Balviem, Viļakas, Baltinavas, Madonas novadiem un pat no Rīgas, bet arī viņu ģimenes.

Diplomus izsniedza un absolventus sirsnīgi sveica Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā, profesore Ina Druviete, studiju programmu direktori Dr. sc. admin. Antra Līne, Mg. sc. soc.   Mārtiņš Pužuls, Mg. paed. Vladislava Uršuļska. Absolventus sveica LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Dr. paed. Malgožata Raščevska, Alūksnes un Viļakas novadu priekšsēdētāji Arturs Dukulis un Sergejs Maksimovs.

Filiāles direktore A. Pētersone mīļi sveica absolventus un novēlēja visiem turpināt izglītoties, un pateicās Latvijas Universitātes  vadībai, pasniedzējiem, pašvaldībām par sadarbību.

Dalīties