“Veru durvis uz augstskolu” - ar šādu nosaukumu 24. janvārī V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā notika karjeras pasākums. Pasākumā piedalījās vidusskolu 11. - 12. klašu skolēni no Kuldīgas, Alsungas, Skrundas un Aizputes novadiem. Latvijas Universitāti šajā pasākumā pārstāvēja Studentu servisu departamenta direktors Jānis Saulītis un Kuldīgas filiāles direktore Ruta Karloviča.

Pasākumā savas mācību iestādes prezentēt bija ieradušies augstskolu pārstāvji no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Liepājas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes un Ventspils augstskolas.

Kopskaitā pasākumā piedalījās 248 vidusskolēni. Lielākā interese bija par Latvijas Universitātes piedāvātajām studiju programmām. Divās maiņās ieradās 118 skolēni, kuriem galvenokārt interesēja datorzinātnes, ekonomikas, tiesību zinātnes, medicīnas, komunikācijas zinātnes u.c. studiju programmas. Jautājumi bija par kopmītnēm, studentu pasākumiem, studentu apmaiņas programmām, kā arī par piedāvājumu Kuldīgas filiālē.

Dalīties