13. februārī Latvijas Universitātes (LU) Alūksnes filiālē ražena diena – gan maģistra darbu aizstāvēšana profesionālā maģistra studiju programmas “Organizācijas vadība” studentiem, gan reģiona interesentu pulcēšanās uz tālākizglītības kursiem.

Šajā dienā studenti profesionālā maģistra studiju programmā "Organizācijas vadība" aizstāvēja maģistra darbus, kuru temati bija atbilstoši novadu pašvaldību interesēm, piemēram, Alūksnes Kultūras centra direktores Sanita Bērziņa pētījuma temats bija "Profesionālu darbinieku kompetences mijiedarbība ilgtspējīgai X iestādes darbībai", savukārt Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Līga Tomsone "Izglītības iestādes vadības pilnveidošanas profesionālās ievirzes sporta izglītības attīstības sekmēšanai". Valsts komisija atzinīgi novērtēja rezultātus un vērtējumi bija no labi līdz teicami.

Vairāk kā 20 interesanti no  Balvu, Viļakas, Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes, Madonas novadiem otro reizi pulcējās kursiem "Pedagoģiskās darbības pamati" (72 stundas) .

 

Dalīties