Lai iepazītos ar studiju iespējām Latvijas Universitātes (LU) filiālēs, izmantojiet iespēju un uzziniet to klātienē - Atvērto durvju dienu nedēļā no 19. līdz 26. martam.

Alūksnes filiālē – 20., 21., 22. martā no  plkst. 11.00 – 15.00

Bauskas filiālē – 20., 21., 22., 23., 24. martā no  plkst. 13.00 – 17.00

Cēsu  filiālē – 20. martā no plkst. 14.00 – 17.00 (filiālē), 26. martā no plkst. 15.00  – 16.30

                        (Cēsu Valsts ģimnāzijā)

Jēkabpils filiālē – 20., 21., 22., 23., 24. martā no plkst. 8.00 – 17.00

Kuldīgas filiālē – 20., 21., 22., 23. martā no plkst. 12.00 – 16.00

Madonas filiālē – 19., 22. martā no plkst. 8.00 – 18.00

Tukuma filiālē – 20., 21., 22., 23. martā no plkst. 12.00 – 16.00

Ventspils filiālē – 21. martā no plkst. 10.00 – 13.00

 

Par LU filiālēm

Latvijas Universitātes filiāles – tā ir iespēja studēt kādā no 8 filiālēm Latvijas reģionos - Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā, Ventspilī  - un iegūt Latvijas Universitātes diplomu.

Studiju programmas piedāvā iespējas iegūt augstāko profesionālo izglītību pedagoģijas, vadības un uzņēmējdarbības, kā arī  darba aizsardzības studiju programmās, sākot ar pirmā līmeņa (koledžas) augstākās izglītības studiju programmām, profesionālā bakalaura līdz maģistra studiju programmām.

Filiālēm ir laba sadarbība ar pašvaldībām, pašvaldību iestādēm, novadu uzņēmējiem, tās ir ne tikai studiju vietas, bet veidojas kā reģionālie centri – studiju, pētniecības un mūžizglītības nodrošināšanai, sekmējot reģiona tautsaimniecības attīstību.

 

Kontaktinformācija:

Alūksnē –  Pils iela 21, Alūksne; tālr. 64381168, 26443798; e-pasts: aluksne@lu.lv;

Bauskā – Rīgas iela 8, Bauska; tālr. 63928351, 20286032; e-pasts: bauska@lu.lv;

Cēsīs – Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis; tālr. 64122479, 26437549; e-pasts: cesis@lu.lv;

Jēkabpilī – Rīgas iela 210a, Jēkabpils; tālr. 65221150, 26437259; e-pasts: jekabpils@lu.lv;

Kuldīgā – Kalna iela 19, Kuldīga; tālr. 63323457, 26437524; e-pasts: kuldiga@lu.lv;

Madonā – Valdemāra bulvāris 6 – 117, Madona; tālr. 29146912; e-pasts: madona@lu.lv;

Tukumā – Pils iela 14, Tukums; tālr. 63126807, 29220242; e-pasts: tukums@lu.lv;

Ventspilī – Saules iela 10, Ventspils; tālr. 63628974, 26437524, 26437239; e-pasts: ventspils@lu.lv

www.gribustudet.lv

 

Dalīties