LU Cēsu filiālē viesojās Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 11. klases skolniece Uva Enkuzena, lai redzētu tieši īstas profesijas ikdienu. Jauniete tika iepazīstināta ar biroja administratora darba pienākumiem. Uva gan vēroja darba procesu saskarsmē ar mācībspēkiem un studentiem, ka arī iepazina daudzveidīgo biroja tehniku. Pēcpusdienā jauniete ēnoja LU profesores A. Lasmanes darbu ar studentiem, kura vadīja nodarbību Sociālajā psiholoģijā.

Ēnu dienas pasākumu ietvaros Cēsu filiāli apmeklēja arī Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas skolēni, lai iepazītos ar augstākās izglītības iestādi, tās darbību tieši savā pilsētā. Skolēni arī uzstājās studentu auditorijā lasīja prozas darbus, meklējot tajos vērtīgākās atziņu pērles.

 

Dalīties