Seminārs ar nākotnes redzējumu.

 

Jāstrādā ar domu, ka “filiāles – tas nenozīmē tikai dažu konkrētu programmu īstenošanu, bet rezultātā gribam filiāles redzēt kā Latvijas Universitāti (LU) Alūksnē, Cēsīs, Kuldīgā, Bauskā, Madonā, Tukumā, Jēkabpilī un Ventspilī” – tā, definējot nākotnes redzējumu, LU rektors profesors Indriķis Muižnieks uzstādīja augstu latiņu sasniedzamajiem mērķiem arī pirmajam LU filiāļu stratēģiskās attīstības semināram, kas 11. un 12. janvārī notika LU konferenču un atpūtas kompleksā “Ratnieki”.

Pie sarunu galda kopā pulcējās LU vadība, Stratēģijas padome, filiāļu direktori, daudzu LU struktūrvienību – fakultāšu, institūtu, departamentu, centru, koledžu, bibliotēkas, Akadēmiskā apgāda, Botāniskā dārza, Studentu padomes vadītāji un pārstāvji, lai iepazīstinātu ar savu darbības jomu, piedāvājumu, vērtētu kopīgi jau uzsāktos darbus, diskutētu un meklētu jaunas iespējamās sadarbības idejas, formas un risinājumus.

“Veicināt Latvijas reģionu ilgtspējīgu attīstību, sagatavojot darba tirgus pieprasījumam un sadarbības vajadzībām atbilstošus cilvēkresursus, sekmējot inovāciju un jaunu produktu, un pakalpojumu attīstību,” savā prezentācijā filiāļu darbības mērķus akcentēja semināra vadītāja Inese Freiberga.

Seminārā kā filiāļu būtiskākie attīstības virzieni tika skatīti – studijas un mūžizglītība, pētniecība un inovācijas, resursu pārvaldība, visu līmeņu sadarbība, kā arī LU tēla popularizēšana reģionos.

LU filiāļu vadītāju prezentācijas apliecināja, ka viņas patiesi ir ieinteresētas filiāļu attīstībā savā reģionā, un gadiem uzkrātā pieredze tagad lieti noder, veidojot jauno LU reģionālās sadarbības un attīstības modeli. Ilggadējo filiāļu direktoru – Anitas Pētersones (Alūksnes filiāle),  Mārītes Raudziņas (Cēsu filiāle), Rutas Karlovičas (Kuldīgas un Ventspils filiāle) pieredzē ieklausās un ar savu inovatīvo pienesumu papildina jaunākās kolēģes Lolita Kostjukova (Madonas un Jēkabpils filiāle), Inga Jonuša (Tukuma filiāle) un pavisam nesen darbu uzsākusī Bauskas filiāles direktore Benita Svareniece. Arī LU prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā profesore Ina Druviete apliecināja, ka pašvaldību ieinteresētība sadarbībā ir ļoti liela, un tas dod iespēju paplašināt piedāvāto programmu spektru.

Liela uzmanība seminārā tika veltīta mūžizglītības jautājumiem. LU Studiju departamenta vecākā eksperte Kristīne Strūberga, uzsvēra, ka “svarīgi ir rezultātā nonākt pie vienota LU mūžizglītības piedāvājuma reģionos.” Kompetentu redzējumu filiāļu attīstībā mūžiglītības jomā pauda LU Stratēģijas padomes priekšsēdētājs profesors Andrejs Ērglis.

Izvērstu analīzi un sadarbības piedāvājumus prezentēja gan Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne Rita Kiseļova (visvairāk pārņemto studiju programmu īsteno tieši PPMF), gan sadarbības turpmāko redzējumu pauda arī Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns asociētais profesors Gundars Bērziņš (BVEF pārziņā ir filiālēs realizējamās organizācijas vadības un komercdarbības programmas), gan Ķīmijas fakultāte, kas gatavojas studiju programmas “Darba aizsardzība” īstenošanā Alūksnes filiālē, sadarbībā ieinteresēti  arī Sociālo zinātņu fakultāte, medicīnas koledžas un visi pārējie, kuri bija sēdušies pie sarunu galda.

Spraigu, ieinteresētu, kompetentu sarunu, prezentāciju, diskusiju un viedokļu apmaiņas rezultātā izkristalizējās vairāki jau pavisam reāli krustpunkti iespējamās sadarbības attīstībai. Sekmīgas sarunas un diskutablu jautājumu neatstāšanu novārtā veicināja arī Administrācijas vadītāja Anša Grantiņa viedoklis: “Mums nav jāmeklē iemesli, lai kaut ko nedarītu, bet gan kopīgi jādomā, kā veiksmīgāk labu ideju īstenot.”

Filiāļu semināra intensīvā darba rezultātā tapa LU filiāļu rīcības plāns, kas iezīmēja filiāļu uzdevumus, darbību, sadarbības partnerus tuvākai un tālākai nākotnei. Tika gūts apliecinājums, ka LU ir laba perspektīva attīstībai un izcilai sadarbībai Latvijas reģionos.

Dalīties