Ar svinīgu pasākumu 3. maijā, atklājot beidzamās latvju rakstu zīmes, tika noslēgts projekts, ko kopīgi realizēja Cēsu novada pašvaldība, Cēsu Rotary klubs, LU Cēsu filiāle un Pastariņa sākumskolas čaklais kolektīvs. Nu parku rotā četras zīmes: Mārtiņa, Māras krusts, Zalktis un Laimes slotiņa. Tās 2014. gadā izvēlējās skolnieks Mārtiņš un viņa klases biedri.

Visus šos gadus skolnieki, viņu skolotāji un arī LU Cēsu filiāles kolektīvs parku ir kopuši talkās, pētījuši tā daudzveidīgās koku šķirnes un interesanto avotu daudzveidību pašā pilsētas centrā. Lielu pateicību visi projekta dalībnieki saka Zviedrijas Linčepingas universitātes Brīvdabas pedagoģijas institūta profesoram A. Ščepanskim, kurš nesavtīgi daudzu gadu garumā gan teorētiski, gan praktiski izglītojis Cēsu skolotājus un studentus Brīvdabas pedagoģijā.

Dalīties