Nekas vēl nav nokavēts! Līdz pat augusta beigām turpinās pieteikšanās studijām Latvijas Universitātē (LU) gan pamatstudiju, gan augstākā līmeņa studiju programmās, turklāt ir pieejamas gan budžeta, gan maksas studiju vietas.

Papilduzņemšanā pieteikties studijām iespējams gan LU fakultātēs, gan arī astoņās reģionālajās filiālēs. Fakultātēs uzņemšana turpinās teju 40 bakalaura studiju programmās un teju 50 augstākā līmeņa studiju programmās. 

Tāpat uzņemšana turpinās arī LU filiālēs reģionos. “Filiāles šogad pirmo reizi piedalījās vienotajā uzņemšanā, un tas bija jaunums. Tā kā dati par iepriekšējiem gadiem liecina, ka lielākais studētgribētāju skaits filiālēs piesakās tieši augusta mēnesī, tad jūlija sākumā filiālēs saņemtais pieteikumu skaits – 154 – nebija pārsteigums, jo novados dzīva ir “vēsturiskā atmiņa” un informācija bieži tiek nodota nepastarpināti – absolvents to nodod nākamajam studentam, un varbūt ne visi seko reklāmām,” skaidro LU Studentu servisu departamenta direktors Jānis Saulītis.

Viņš aicina studētgribētājus rūpīgi izpētīt pieejamo informāciju un atcerēties, ka, lai kļūtu par studentu, ir jāizpilda trīs soļi - studijām jāpiesakās, studijām jāreģistrējas un jāslēdz studiju līgums. Tāpat J. Saulītis atgādina, ka LU studiju programmās darbojas rotācijas princips – katru gadu notiek studiju sekmju izvērtēšana un budžeta vietas tiek labākajiem studentiem. Līdz ar to, iestājoties maksas studiju vietā un studējot ar labām sekmēm, studentam turpmākajos gados ir iespējas studijas turpināt budžeta vietā.

Aicinām izpētīt pieejamās studiju vietas un pieteikšanās kārtību:

·         Informācija par vietām fakultāšu bakalaura studiju programmās pieejama šeit.

·         Informācija par vietām fakultāšu maģistra studiju programmās pieejama šeit.

·         Informācija par studiju vietām LU filiālēs pieejama šeit.

Dokumentu iesniegšana papildu uzņemšanā ir decentralizēta. Tas nozīmē, ka informācija par pieteikšanos un iestājeksāmenu kārtošanas laikiem katrai fakultātei atšķiras. Reflektantiem, kuri jau iepriekš vienotajā uzņemšanā pieteikušies studijām, papilduzņemšanā nav jāmaksā reģistrācijas maksa, vien jāuzrāda pieteikuma apliecinājums no informatīvās sistēmas.

Vienotā uzņemšana Latvijas augstskolās noslēdzās 20. jūlijā. Pēc tās LU studiju programmās reģistrējušies 3613 studētgribētāji – 2501 pamatstudiju programmās un 1112 augstākā līmeņa studiju programmās. J. Saulītis uzsver, ka uzņemšana bijusi veiksmīga: “Ja raugās uz LU uzņemšanas rezultātiem, tad tie ir labāki nekā kopējie vienotās uzņemšanas rezultāti – citur studiju vietas ieguvuši par 2% vairāk studētgribētāju, bet mums tie ir par 7% vairāk.”  

Dalīties