Trešdien, 22. augustā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika pieaugušo izglītības attīstības forums “Pieaugušo izglītība šodien un rīt”. Forumā piedalījās pieaugušo izglītības politikas īstenotāji, pedagogi, pārstāvji no pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmēji un interesenti. Ar interesi par mūžizglītības jautājumiem, forumā piedalījās LU Madonas un Jēkabpils filiāļu direktore Lolita Kostjukova.

Atklājot forumu, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece Baiba Bašķere uzsvēra, ka lielākais pieaugušo izglītības izaicinājums ir ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū, piedāvājot atbilstošas mācību programmas visām vecuma grupām un visā Latvijā, kas ļauj cilvēkiem būt konkurētspējīgiem.

Foruma otrajā daļā notika paneļdiskusija “Labās prakses piemēri pieaugušo izglītībā”, kurā tika iezīmēta tik nepieciešamā pieaugušo izglītotāja un atbalstītāja – andragoga – nozīme.

Debatēs “Pieaugušo izglītība šodien un rīt” tika akcentēta nepieciešamība pedagogiem pilnveidot prasmes un iegūt andragoga – pieaugušo izglītotāja - kvalifikāciju.

Pēc debatēm sekoja praktisks darbs grupās, risinot dažādus ar pieaugušo izglītību saistītus jautājumus, kā arī šo problēmu un risinājumu prezentācija. L. Kostjukova dalījās pieredzē par pieaugušo mācību centriem, jo šajā jomā, strādājot par pasniedzēju, ir 12 gadu pieredze.

 

Vairāk informācijas: šeit!

Prezentācijas no foruma: šeit!

Foto no foruma: šeit!

 

 

Dalīties