Trešdien, 29. augustā, plkst. 11.00 Jēkabpils filiāles 4. auditorijā notiks iestājpārbaudijums profesionālā bakalaura studiju programmas "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" 1. kursa reflektantiem.

 

Kārtība:

1. Rakstiskā daļa.

2. Pārrunas par motivāciju profesijas izvēlē.

 

Līdzi ņemiet personu apliecinošu dokumentu un

ja ir - apliecinājumi par iepriekšējo pieredzi un brīvprātīgo darbu.

 

Papildu informācija: 26437259; Sabine.Zvirbule@lu.lv

 

Dalīties