"Jaunais mācību gads ir tikpat kā klāt, bet studētgribētājiem līdz pat 31. augustam joprojām ir iespēja pieteikties papilduzņemšanai kādā no Latvijas Universitātes filiālēm, kas atrodas astoņās Latvijas pilsētās: Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā un Ventspilī," rakstīts llaikraksta "Diena" 24. augusta numurā.

 

Plašs studiju programmu klāsts

Studiju programmas piedāvā iespēju iegūt augstāko profesionālo izglītību pedagoģijas, komercdarbības, kā arī  darba aizsardzības studiju programmās, sākot ar pirmā līmeņa (koledžas) augstākās izglītības studiju programmām un profesionālā bakalaura programmām (vasaras uzņemšanā) līdz maģistra studiju programmām (ziemas uzņemšanā). Tiek plānota  arī programmu Sociālā aprūpe un Sociālais darbs īstenošana.

 “Kuldīgas filiālē lielākā interese ir par pedagoģijas studiju programmām, visvairāk studentu šobrīd apgūs pirmsskolas izglītības skolotāja profesiju.  Arī par komercdarbību un tirgus zinību programmām, par personāla speciālistu programmām studēt gribētāju interese aug. Šogad ļoti izteikta interese, salīdzinājumā ar iepriekšējajiem gadiem, ir par skolotāja - logopēda profesiju. Tā ir īsā studiju programma cilvēkiem, kam jau ir augstākā pedagoģiskā izglītība,” stāsta LU Kuldīgas un Ventspils filiāļu direktore Ruta Karloviča.

Savukārt atšķirībā no citām filiālēm, Alūksnē iespējams apgūt pirmā līmeņa studiju programmu darba aizsardzībā. Šobrīd tā ir ļoti aktuāla, jo darba drošībai tiek pievērsta ļoti liela uzmanība.

“Filiālēs studijas ir lētākas nekā Rīgā, taču mācību kvalitāte neatšķiras - nodarbības vada tie paši pasniedzēji, kas strādā Rīgā. Visās LU filiālēs ir sakārtota studiju vide, laba infrastruktūra un profesionāla studiju apkalpošana,” uzsver LU Alūksnes filiāles direktore Anita Pētersone.

Ērti apvienot darbu ar studijām

LU filiālēs izvēlas studēt gan jaunieši, kas absolvējuši vidusskolu, gan profesionāļi, kas vēlas papildināt savas zināšanas un celt kvalifikāciju konkrētajā jomā  vai mainīt profesiju. Filiāļu priekšrocība ir to pieejamība cilvēkiem, kam ir pastāvīgs  pilnas slodzes darbs un/vai ģimene, jo atrodas tuvu dzīvesvietai, un studijas notiek nepilna laika klātienē. Lekcijas notiek vienu reizi nedēļā - pilnu darba dienu. Vairākās filiālēs tās ir sestdienas. Katrā lekcijā students saņem gan nepieciešamo informāciju un mācību materiālus, gan uzdevumus, kas ir jāveic mājās. Nav sesijas, jo ne visi strādājošie var dabūt brīvas divas nedēļas, - studiju priekšmets noslēdzās ar ieskaiti vai eksāmenu, un ir regulārs, pilns studiju gads no 1. septembra līdz 30. jūnijam.

Studijas ir par maksu, taču iespējams dalītais maksājums, kā arī pieejams valsts galvots studiju kredīts.

Filiālēs studē gan tikko vidusskolu pabeigušie, gan vairāk tie, kas uzkrājuši jau zināmu pieredzi. Šogad Cēsu filiālē studijas uzsāks arī trīs studentes, kuras ir atgriezušās no ārzemēm uz dzīvi Latvijā. Šādi studenti ir arī citās LU filiālēs. “Katra LU filiāle, kas darbojas novadā vai reģionā, ir ļoti nozīmīgs izglītības centrs, jo katrā  filialē tiek sagatavoti gan iestāžu, gan uzņēmumu vadītāji, gan struktūrvienību vadītāji, pedagogi un dažādi citi darbinieki. Ieejot gandrīz jebkurā sava reģiona iestādē, mēs tur varam satikt kādu no filiāles absolventiem. Visas LU filiāles jau daudzus gadus strādā reģionos, iemantojušas labu reputāciju un uzkrājušas pieredzi - visām filiālēm darbības laiks ir ap 20 gadu, dažām pat vairāk. Šo gadu laikā, mēs esam visai Latvijai sagatavojuši ļoti daudz kvalificētu speciālistu, kas lielākoties strādā savās profesijās konkrētajā reģionā,” uzsver LU Cēsu filiāles direktore Mārīte Raudziņa. Viņa piebilst - to studentu, kuriem, uzsākot mācības, nav darba vietas un konkrēta mērķa karjerā, ar katru gadu kļūst arvien mazāk.

Ieguldījums novada attīstībā

LU filiālēm ir cieša sadarbība ar reģionu pašvaldībām, - tās palīdz nodrošināt prakšu vietas studentiem, piedalās studiju akreditācijas procesā, dažkārt to pārstāvji ir klāt arī eksāmenos, kā arī studenti izvēlās savu maģistra, bakalaura vai kvalifikācijas darba tematu, lai pētītu un analizētu problēmu vai izstrādātu projektu, kas ir aktuāls konkrētajā pašvaldībā. Līdz ar to studenti ir iesaistīti arī novadu attīstībā. LU filiālēm ir veiksmīga sadarbība arī ar reģionu  izglītības pārvaldēm. Filiāles nodrošina semināru rīkošanu, tālākizglītības kursus un profesionālās pilnveides kursus. “Arī pārkvalificēšanās ir ļoti svarīga. Cilvēkam varbūt jau ir pat divas augstākās izglītības, bet viņš ir saredzējis savas iespējas citā nozarē un izvēlas filiālē apgūt pedagoģiju vai arī citas specialitātes, it īpaši saistībā ar uzņēmējdarbības jomu, kas noder daudzos amatos,” stāsta A.Pētersone.

Par studiju iespējām uzzini vairāk:

Alūksnes filiālē: tālr. 64381168, 26443798; e-pasts: aluksne@lu.lv; adrese: Pils ielā 21, Alūksnē;
Bauskas filiālē: tālr. 63928351, 20286032; e-pasts: bauska@lu.lv; adrese: Rīgas ielā 8, Bauskā;
Cēsu filiālē: tālr. 64122479, 26437549; e-pasts: cesis@lu.lv; adrese: L.Katrīnas ielā 2, Cēsīs;
Jēkabpils filiālē: tālr. 65221150; 29146912; e-pasts: jekabpils@lu.lv; adrese: Rīgas ielā 210 a, Jēkabpilī;
Kuldīgas filiālē:  tālr. 63323457; 26437524; e-pasts: kuldiga@lu.lv; adrese: Kalna ielā 19, Kuldīgā;
Madonas filiālē:  tālr. 29146912; e-pasts: madona@lu.lv; adrese: Saieta laukumā 1 - 406, Madonā;
Tukuma filiālē:  tālr. 63126807, 29220242; e-pasts: tukums@lu.lv; adrese: Pils ielā 14, Tukumā;
Ventspils filiālē:  tālr.  63628974;  26437524; e-pasts: ventspils@lu.lv; Saules ielā 10, Ventspilī.

Dalīties