Ar sirsnīgiem sveicieniem, ko pirmkursniekiem nesa LU rektors Indriķis Muižnieks un kolēģi no otrā kursa, aizvadītajā sestdienā mācību gadu iesāka augstskolas filiāles studenti. Agra Veckalniņa foto, Madonas reģiona laikraksts “Stars”

8. septembrī Madonas pilsētas vidusskolā jauno studiju gadu uzsāka Latvijas Universitātes (LU) Madonas filiāles saime. Pirmajā akadēmiskā gada dienā sanākušos sveica LU rektors Indriķis Muižnieks, akcentējot, ka Madonas filiāles 1. kursa Pedagoģijas programmā studijas uzsāk gandrīz 30 studenšu. “Ar prieku jāsaka, ka šis gads, kad filiāles novados pilnā apjomā iekļāvušās Latvijas Universitātes kopīgajā kartē, augstskolai bijis ļoti veiksmīgs,” vēstīja rektors. “Latvijas novados, kur atvērtas mūsu struktūrvienības, kopumā pārsniegts 1500 studentu liels skaits. Tātad filiāles ir vajadzīgas, tām ir pieprasījums, atbalsts no vietējām pašvaldībām un ar filiāļu palīdzību varam īstenot universitātes misiju, kas veltīta zinātnei un Tēvzemei.” Indriķis Muižnieks piebilda, ka Latvijas valstij šogad apritēs simts, bet Latvijas Universitāte savu simtgadi svinēs 2019. gadā: “Priecājos, ka mūsu darbs augstskolā rit Latvijas kultūras, sabiedrības, ekonomikas un izaugsmes vārdā.”

Madonas novada pašvaldības pārstāvis Zigfrīds Gora, sveicot klātesošos, akcentēja laikmeta iezīmi — dzīvot informācijas pārbagātības posmā: “Galvenais ir tajā neapjukt un atrast vērtības, kas vajadzīgas ikkatram, dāvājot tās arī citiem.” Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks aizdomājās, ka pašvaldībai būtu jāizvērtē darba tirgus un jāapzina specialitātes, kuras novadā nepieciešamas, lai augstskolas filiālē varētu apgūt tieši tās.
Novada domes deputāte, Madonas pilsētas vidusskolas direktore Inese Strode apliecināja, ka gadu garumā pilsētas izglītības iestādei izveidojusies sadarbība ar vairākām Latvijas augstskolām un tai skaitā ir arī Latvijas Universitāte: “Viens no Madonas pilsētas vidusskolas virzieniem arī ir darbs zinātnei un Tēvzemei. Mūsu skolā mācās 996 audzēkņi, darbavietas dodam 100 pedagogiem. Priecājos, ka iestādes skolotāju saime kupli pārstāvēta arī augstskolā.” Direktore atklāja, ka sadarbībā ar Latvijas Universitāti šajā mācību gadā krietni labiekārtotas telpas — tās aprīkotas ar modernajām tehnoloģijām, līdz ar to studentiem būs piemērotas.
Filiāles vadītāja Lolita Kostjukova, uzrunājot studentus, vēstīja, ka studēšana tāpat kā mīlestība pagarina mūžu. „Priecājos, ka esat šeit, ka papildināsiet savu intelektuālo kapitālu, papildināsiet Madonas reģiona un visas Latvijas intelektuālo kapitālu. Trešais kurss gatavojas kvalifikācijas darba aizstāvēšanai, kas ritēs 8. decembrī, kopā ar visiem ir otrais un pirmais kurss. Latvijas Universitātes Madonas filiāles saimi šajā rudenī papildinājuši teju 30 studentu, kas nāk no Ogres, Kokneses, Pļaviņām, Madlienas, Līvāniem, Viļakas, Preiļiem, Gulbenes, Jēkabpils, Aizkraukles, Skrīveriem, Ērgļiem, Madonas un vēl citām vietām.”
Filiāles vadītāja aicināja visus būt atvērtiem studentu dzīvei, piedalīties kopīgi rīkotajos pasākumos, arī ballēs ar dzīvo mūziku, lai studentu dzīve Madonā kūsā. “Esmu uzsākusi sarunas ar novada uzņēmējiem un pašvaldības uzņēmējdarbības nodaļu, lai LU studenti Madonā var iegādāties preces un pakalpojumus par studentiem īpaši draudzīgām cenām,” atklāja Lolita Kostjukova. “Šādu sadarbību uzsāksim arī ar blakus novadiem. Bez tam ir doma dibināt augstskolas absolventu klubu, kura ietvaros varētu organizēt mūžizglītības pasākumus. Pavasarī vēlamies pie Madonas mūzikas skolas izveidot LU puķudobi, tā atgādinot par universitātes 100 gadiem. Perspektīvā filiāles vadītāja redz Madonu, konkrēti — Smeceres sila sporta trasi, kā vietu, kur organizēt LU sporta spēles.

“Tā kā man ir trīs bērni un vēlējos iegūt augstāko izglītību, uzsāku studijas pirmsskolas pedagoģijā,” laikrakstam atklāja LU otrā kursa studente Inga Smiltāne. “Dzīve rādīs, vai kļūšu par pedagogu, šobrīd mācos vairāk sevis pilnveidošanai. Pateicoties iegūtajām zināšanām, ir vieglāk izprast, kā bērnu sagatavot 1. klasei, kāda ir bērna motivācija kaut ko darīt vai nedarīt. Studēt man neliekas grūti — ja ir interese, regulāri tiek apmeklētas lekcijas, iedziļināmies docētāju teiktajā, sevišķu grūtību nav. Priecājos, ka ir iespēja studēt Madonā — kaut sestdienas paiet skolas solā un atrauti no ģimenes, tas ir tā vērts. Vēlētos studijas turpināt arī pēc tam, kad būšu beigusi 2,5 gadus ilgo izvēlēto studiju programmu. — Studijas paver plašākas iespējas,” apliecināja madoniete Alise Miezīte. “Esmu Daugavpils Universitātē ieguvusi profesionālo bakalaura grādu programmā „Dizains” un divus gadus mācījusies Rīgā. Šobrīd Madonā sākšu studijas pirmsskolas pedagoģijas programmā, jo paralēli atradu darbu un strādāšu Madonas pilsētas bērnudārzā „Kastanītis”. Madona ir mana dzimtā pilsēta, esmu te atgriezusies un šobrīd priecājos, ka varu studēt šeit. LU standarti mani apmierina, esmu pārliecināta, ka augsts līmenis ir universitātes visās filiālēs.”

 

Madonas reģiona laikraksts “Stars” 12.09.2018.,
Ineses Elsiņas raksts “Studiju gadu iesāk LU filiāle”

Dalīties