21. septembrī Madonā tikās Studiju akreditācijas komisijas apstiprināts eksperts un novada pašvaldības un Sociālā dienesta vadība ar mērķi novērtēt un uzklausīt argumentētu pamatojumu profesionālā bakalaura studiju programmas “Sociālais darbs” izmaiņu novērtēšanai un realizēšanai Latvijas Universitātes (LU) Madonas filiālē.

 

Eksperts atzinīgi novērtēja kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanas iespējas (Madonas pilsētas vidusskolas telpās) un bibliotēkas resursu pieejamību (Madonas novada bibliotēkā) kā arī ēdināšanas, nakšņošanas u.c. iespējas studentiem Madonā. Balstoties uz eksperta atzinumu un izteikto atbalstu programmas nepieciešamībai Madonas filiālē, oktobra beigās Studiju akreditācijas komisija lems par iespēju atļaut realizēt studiju programmu "Sociālais darbs" LU Madonas filiālē. Studiju programmas “Sociālais darbs” realizācijai, akreditācijas komisijai tika pieteiktas arī Latvijas Universitātes Alūksnes, Cēsu un Kuldīgas filiāles.

Informācija būs pieejama LU mājaslapas filiāļu sadaļā: www.filiales.lu.lv, gan FB: https://www.facebook.com/lu.madonasfiliale/

Pateicos par ieguldījumu rezultātā visiem procesā iesaistītajiem!

Uz tikšanos studijās!

Dalīties