Krustpils kultūras namā 3. novembrī no plkst. 12.00 norisināsies Brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvībai”. Personības un viņu iedvesmas stāsti par to, kā viņi izmantojuši brīvību. Kā Tu esi izmantojis savu brīvību?

Brīvības foruma ideja – 2018. gadā deviņās republikas pilsētās veidot forumu ideju apmaiņas, diskusiju, lekciju, priekšlasījumu, sarunu formātā, kurā aicināti piedalīties katras pilsētas, reģiona, valsts izcilākie prāti visdažādākajās jomās. Brīvības forums ietver sarunu un ideju apkopošanu nākamajam gadsimtam. Tā mērķis ir veidot atgriezenisko saiti, ideju un domu apmaiņu starp Latvijas, Jēkabpils izcilniekiem un Jēkabpilī dzīvojošajiem.

Foruma dalībnieki – Baiba Sipeniece-Gavare, Hanuka Lohrengela (Hannu), Guntars Godiņš, Eva Juhņēviča un Atis Zakatistovs. Ar katru no uzaicinātājām personībām norisināsies fokusgrupu diskusija, pēc tam sekos paneļdiskusija, kurā piedalīsies visi pārstāvēto nozaru cilvēki. Diskusiju vadīs Ansis Bogustovs. Vērtības. Brīvība. Kā to izmantot? Ko ar to darīt?

Foruma noslēgumā dalībniekiem dāvana – bezmaksas apmeklējums uz Guntara Rača un grupas “Saldās sejas” grāmatas “365” svētku koncertu.

Forumā ieeja bez maksas.

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās Forumam: Šeit! 

Dalīties