2. novembrī Latvijas Universitātes (LU) Bauskas filiālē pulcējās Bauskas novada Izglītības nodaļas un izglītības iestāžu vadītāji.

LU Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe iepazīstināja klātesošos ar LU aktuālo piedāvājumu, pastāstot par LU sniegtajām iespējām novadā apgūt darba tirgum atbilstošas studiju programmas, kas sekmētu novada attīstību, rosināja rīkot kopīgas konferenes un seminārus, kā arī aktualizēja mūžizglītības kursu nozīmību.

 

LU ĢZZF absolvente, maģistre Egija Stapkēviča prezentēja savu pētījumu “Mazpilsētu vēsturisko centru dzīvināšana: Bauskas vecpilsētas piemērs” un mudināja, lai skolu jaunatne viņas iesākto turpinātu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē projektu nedēļās. 

Savukārt LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra vadošā pētniece Ilze France izklāstīja  projekta “Prātnieku laboratorija”  piedāvājumu, kas ir interešu izglītības pētniecības skola ar alternatīvu, padziļinātu mācīšanos eksaktajās zinātnēs, skolēniem eksperimentējot. Prātnieku laboratorijas moto: Uzdrīksties! Domā! Radi!

Ceram, ka sadarbība un abpusējā ieinteresība novada un katra cilvēka personiskā izaugsmē sniegs kopīgus panākumus un gandarījumu.

Dalīties