5. decembrī LU Cēsu filiālē darba svētki. 25 bakalaura studiju programmas "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" studenti veiksmīgi aizstāvēja bakalaura darbus, kuros pētīti mūsdienīgi paņēmieni pedagoģiskā procesa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs.

Priecē, ka topošie skolotāji vērīgi iepazinušies ar VISC projektu "Kompetenču pieeja mācību saturā" un darbos aprobējuši gan jaunveidotu mācību saturu, gan mācīšanas pieejas. Izcilu un teicamu vērtējumu saņēma deviņas studentes.
Vēl bakalaura darbus aizstāvēja studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" 9 studenti. Viņu darbos pētīts dažādu uzņēmumu produkcijas sortiments un jaunu produktu attīstības iespējas, efektīvas kontroles sistēmas ieviešana uzņēmumā, kā arī dažādi konkurētspējas veicināšanas pasākumi.
Marta mēnesī, gaidot LU simtgadi, Cēsu filiāle organizēs Studentu zinātnisko konferenci, kurā visi interesenti tiks iepazīstināti ar gūtajām atziņām, izstrādājot gan bakalaura, gan maģistra darbus.

Dalīties