Balti sniegotā dienā, 1. decembrī, Jēkabpils filiālē kvalifikācijas darbus aizstāvēja 16 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Cilvēkresursu/ Biroja administrēšana” studenti, iegūstot kvalifikāciju “Personāla speciālists”.

Īpaši jāuzteic Karlīna, viņas pētījuma mērķis bija noskaidrot organizācijas potenciālo darbinieku motivāciju, lai sekmētu cilvēkresursu nodrošinājumu uzņēmumā.  Prezentējot pētījumu un atbildot uz recenzenta un komisijas jautājumiem, studente ieguva visaugstāko vērtējumu.

Augstu novērtējumu ieguva Irinas pētījums, kura mērķis bija sniegt priekšlikumus izglītības iestādes tehniskā personāla darba motivācijas sistēmas pilnveidošanai, pamatojoties uz teorētisko bāzi un izglītības iestādē izpētīto tehniskā personāla motivācijas praksi.

Studentu teorētiskie, empīriskie pētījumi, secinājumi un priekšlikumi bija saistīti ar personāla atlases, piesaistes procesiem, darbinieku adaptācijas procesa nodrošināšanu pašvaldības iestādē, personāla motivēšanas sistēmas novērtējumu izglītības iestādē, vadītāja profesionalitātes kā veiksmīgas vadīšanas priekšnoteikuma analīzi, pedagoģiskā personāla vadīšanas pilnveidošanas iespēju izvirzīšanu pirmsskolā, kā arī tika pētīta un izvērtēta personālsastāva darba fiziskā un emocionālā vide un kultūras darbinieku izdegšanas līmenis un tā profilakses iespējas.

Pateicamies komisijai par veikto darbu: komisijas priekšsēdētājai – Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei – Līgai Kļaviņai,  Dr. admin docentei Antrai Līnei un Dr. sc. admin., Mg. psych Signei Enkuzenai. Kā arī turpināsim sadarbību ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Personāla nodaļas vadītāju Jolantu Liepiņu.

Vēlam veiksmīgu turpmāko karjeru jaunajiem speciālistiem un izvirzīt vēl augstākas akadēmiskās virsotnes!

 

 

Dalīties