Janvārī Latvijas Universitātē (LU) norisinās ziemas uzņemšana četrās pamatstudiju programmās Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (PPMF), vienā augstākā līmeņa jeb maģistra studiju programmā BVEF, kā arī uzņemšana notiek piecās LU filiālēs - Alūksnē, Cēsīs, Kuldīgā, Madonā un Tukumā.

Ziemas uzņemšana pamatstudiju programmās 2018./2019. ak. gadā notiks divās fakultātēs – BVEF studiju programmās “Industriālās inženierijas vadība”, “Vadības zinības” un “Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija”, PPMF studiju programmā “Pirmsskolas izglītības skolotājs”.

Savukārt ziemas uzņemšana augstākā līmeņa studiju programmās 2018./2019. ak. gadā paredzēta vienā fakultātē – BVEF studiju programmā “Starptautiskais bizness”.

Tāpat ziemas uzņemšana notiks piecās LU filiālēs – Alūksnes filiālē profesionālā bakalaura studiju programmā “Sociālais darbs” un profesionālā maģistra studiju programmā “Skolas pedagoģija”, Cēsu filiālē 1. līmeņa profesionālajā studiju programmā “Pirmsskolas izglītības skolotājs” un profesionālā bakalaura programmā “Sociālais darbs”, Madonas filiālē profesionālā bakalaura studiju programmā “Sociālais darbs” un profesionālā maģistra studiju programmā “Skolotājs logopēds”.

Lielāks studiju programmu piedāvājums šogad būs Kuldīgas filiālē, kurā uzņemšana notiks profesionālā maģistra studiju programmās: “Skolas pedagoģija”, “Svešvalodas (angļu) skolotājs 1.–12. klasē”, “Svešvalodas (krievu) skolotājs 1.–12. klasē”, “Skolotājs logopēds”, “Pirmsskolas izglītības skolotājs”, “Pamatizglītības skolotājs” un Tukuma filiālē profesionālā maģistra studiju programmās: “Skolas pedagoģija”, “Skolotājs logopēds”, “Pirmsskolas izglītības skolotājs”, “Pamatizglītības skolotājs”, “Svešvalodas (latviešu) skolotājs 1. –12. klasē”, “Svešvalodas (angļu) skolotājs 1. –12. klasē” un “Svešvalodas (krievu) skolotājs 1. –12. klasē”.

Šogad jaunums būs studiju programma “Sociālais darbs”, kura jau iepriekš bijusi Latvijas Universitātē, bet ziemas uzņemšanā uz studiju programmu pieteikties varēs arī filiālēs – Madonā, Cēsīs un Alūksnē. Studiju programmas mērķis ir nodrošināt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Sociālais darbinieks” iegūšanu, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi kvalificētai profesionālajai darbībai sociālā darba jomā. Studiju programma sagatavo augsti kvalificētus un konkurētspējīgus sociālos darbiniekus.

LU rektors Indriķis Muižnieks akcentē: “Universitāte tāpat kā daba strādā visa gada garumā un arī ziemā ir vairākas programmas, kas sāk savu darbu, pielāgojoties tieši mūsu potenciālo studentu vajadzībām un vēlmēm, un tieši ziemas uzņemšana ir tas brīdis, kad cilvēki, kas ir sākuši strādāt skolās, dažādos biznesa inkubatoros, jaunos uzņēmumos, un kuri rudenī nav paguvuši apzināt savas nepieciešamās jaunās zināšanas, tagad var šo robu aizpildīt. Universitāte ir maksimāli pretimnākoša un vēlas par vismaz 1000 studentiem gan papildināt savu saimi, gan arī dot iespēju cilvēkiem iegūt augstas kvalitātes izglītību, kas būtu maksimāli pietuvināta savai dzīves vietai.”

Piesakoties studijām LU, jāsamaksā reģistrācijas maksa – 30 eiro.

Reģistrācijas maksu var samaksāt:

1) kasē – Raiņa bulvārī 19, informācijas centrā;

2) kasē Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē;

3) bankā, līdzi ņemot maksājuma apstiprinājumu uzrādīšanai LU reģistratoram.

Vairāk informācijas par ziemas uzņemšanas studiju programmām LU mājaslapā.

Dalīties