Darbīgi sācies jaunais 2019. gads Latvijas Universitātes Cēsu filiālē. Studenti kārto dažādus rudens semestra pārbaudījumus, prezentē prakses laikā gūtās atziņas, bet piecu programmu absolventi gatavojas izlaiduma svinīgajam pasākumam. Psiholoģijas bakalauri un studiju programmas “Organizācijas vadība” maģistranti vēl izstrādā noslēguma darbus. Filiāles birojā interesenti saņem informāciju par Ziemas uzņemšanu, daži jau noformē pieteikumus studijām.

 

Fotogrāfijā 3. kursa studiju programmas “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” studenti priecīgi pēc veiksmīga un radoša darba Vizuālās mākslas nodarbībā docentes Antras Randohas vadībā.

 

Dalīties