11. janvārī svinīgā gaisotnē Alūksnes Kultūras centrā notika Latvijas Universitātes (LU) Alūksnes filiāles izlaidums bakalaura studiju programmai "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Komercdarbības organizācija".

 

Izlaidumā piedalījās LU Reģionālā centra direktore G. Kraģe,  ilggadējā bakalaura studiju programmas direktore V. Uršuļska, studiju programmas "Komercdarbības organizācija" programmas direktore A. Līne un Alūksnes un Gulbenes novadu domes priekšsēdētāju vietnieki A. Fomins un A. Caunītis.
Absolventi pārstāvēja Alūksnes, Apes, Balvu, Baltinavas, Gulbenes un Madonas novadus.
Pasākuma gaisotni emocionāli bagātāku ar muzikāliem priekšnesumiem vērta Alūksnes mūzikas skolas klavierskolotāja A. Grosa un audzēkņi K. un D. Strucki. 

Foto autors: Līga Vīksna, Alūksnes un Apes novadu laikraksts "Alūksnes un Malienas Ziņas", www.aluksniesiem.lv

Dalīties