15. janvārī Latvijas Universitātes Alūksnes filiālē sertifikātus par LU 72 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas "Pedagoģiskās darbības pamati" realizāciju saņēma 21 kursants no Ziemeļlatvijas un Ziemeļlatgales reģiona.

Kursos bija iekļautas svarīgas tēmas par audzinātības būtību un virzieniem, pedagogs un kultūrvide, didaktika, pedagoģiskā vide daudzkultūru sabiedrībā, pedagoģiskā procesa organizācija un komponenti u.c.

Nodarbības vadīja pedagoģijas doktori S. Marsone, I. Lāce, I. Briška, A. Šteinberga, I. Helmane. Noslēgumā kursanti prezentēja savas izraudzītās tēmas pedagoģijā un teica atzinīgus vārdus par lektoru augsto profesionālo līmeni.

Dalīties