Foto: Antra Sprēde, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

24. janvāris kļuva par atskaites punktu Latvijas Universitātes (LU) un Jēkabpils pilsētas pašvaldības turpmākajā sadarbībā, jo Latvijas Universitātē svinīgā gaisotnē rektors prof. Indriķis Muižnieks un Jēkabpils pilsētas pašvaldība (pašvaldība), kuru pārstāvēja domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos Līga Kļaviņa, parakstīja Sadarbības līgumu par kopīgām aktivitātēm pašvaldības iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanai, mūžizglītības koncepcijas īstenošanai un pašvaldības ekonomikas straujākai attīstībai.

 

Sadarbības līgums paredz šādus galvenos sadarbības veidus:

  • informācijas apmaiņa;
  • studējošo prakses iespējas;
  • sadarbība bibliotēku izmantošanā un bibliotēku fonda paplašināšanā;
  • kopīga projektu izstrāde;
  • kopīga konferenču un semināru organizēšana;
  • studējošo kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu tematu virzienu izstrādē, saskaņā ar pašvaldības attīstības programmu;
  • kursu organizēšana mērķauditorijām.

Pēc svinīgās līguma parakstīšanas, puses apmainījās ar dāvanām. LU rektors pašvaldībai dāvināja monogrāfiju "Latvija. zeme, daba, tauta, valsts", kas ir vairāk nekā 60 autoru, arī starptautiski atzītu zinātnieku, kopdarbs, pētījums un atspoguļo nacionālo identitāti. Savukārt pašvaldība Latvijas Universitātei dāvināja novadpētnieces un vēstures skolotājas Zinovijas Zimovas grāmatu "Jēkabpils vecticībnieki", kurā apkopoti vērtīgi materiāli no Jēkabpils vecticībnieku dzimtām un šodienas dzīvi. Jāpiebilst, ka Jēkab­pils ir vienīgā vieta pasaulē, kur ir izdota grāmata par vie­nas pilsētas vecticībniekiem.

Prof. Indriķis Muižnieks, Jēkabpils pilsētas domes deputāte Līga Kļaviņa, LU Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe un LU Jēkabpils filiāles direktora p.i. Lolita Kostjukova bija vienisprātis, ka arī turpmākā sadarbība starp Latvijas Universitāti un Jēkabpils pilsētu sniegs pozitīvu ietekmi turpmāko aktivitāšu īstenošanā un ilgtermiņa attīstībā.

 

 

Dalīties