25. janvārī Latvijas Universitātes (LU) Cēsu filiāles 87 četru dažādu studiju programmu absolventi saņēma diplomus par pilnībā realizētu izvēlēto studiju programmu. Cēsu 2. pamatskolas mājīgo Aktu zāli pildīja cilvēku simti no visas Vidzemes, lai sveiktu un šajā prieka brīdī būtu kopā ar absolventiem.

 

Universitātes vārdā visus svētku dalībniekus uzrunāja LU Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe, nolasot arī rektora Indriķa Muižnieka apsveikumu. Programmu direktores Antra Līne un Vladislava Uršuļska pateicās absolventiem par kopīgo un produktīvo sadarbību studiju laikā, īpaši, rakstot nobeiguma darbus un realizējot kvalifikācijas prakses. Cēsu filiāles direktore Mārīte Raudziņa aicināja visus jaunos profesionāļus pie sasniegtā neapstāties, bet pēc maza atelpas brīža jau meklēt jaunus izaicinājumus. 

Cēsu novada pašvaldības vārdā absolventus sveica Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina, bet muzikālo sveicienu nodrošināja Cēsu skolu jaunie mūziķi Emīlija un Pauls.

Dalīties