Sestdien, 26. janvārī, Latvijas Universitātes (LU) Madonas filiāles pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas izglītības skolotājs” vienpadsmit absolventes saņēma diplomu un kvalifikāciju “Pirmsskolas izglītības skolotājs”.

Saviļņojošs brīdis – skanot saksofonu mūzikai un apsveicējiem stāvot kājās, Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas Laimas zālē kursa vecākā Žanna ienesa filiāles karogu, tam sekoja filiāles direktore un mantijās tērptas absolventes. Pēc valsts himnas kopīgas nodziedāšanas, rektora apsveikuma nolasīšanas, svinīgajā pasākumā absolventus sveica filiāles direktore Lolita Kostjukova, sakot, ka absolventi ir paveikuši iespējamo, lai arī kādam kādu brīdi tas šķita pat neiespējami. Līdz mērķim, absolventiem palīdzēja pašu pūliņi, kursabiedru uzmundrinājumi, docētāju padoms, pašu asaras un smiekli.

Filiāles direktore norādīja, ka tomēr ir mazliet skumīgi, jo šie absolventi noslēdz 22 gadus ilgušo Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Madonas filiāles studentu - absolventu sarakstu. Absolventi var lepoties, ka studēja pie izciliem, profesionāļiem RPIVA un tagad – LU docētājiem. Un studiju laiks paliks atmiņā kā divu augstskolu studentiem. Paldies, ka bijāt kopā ar filiāli un atbalstījāt to mums visiem nebūt ne vieglajā augstskolas pārmaiņu laikā!

Absolventus sveica un veiksmīgu profesionālo darbību pirmsskolas izglītības iestādēs vēlēja Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Zigfrīds Gora. Viņš arī absolventēm pasniedz diplomus, sakot katrai īpašu vēlējumu.

Absolventi saņēma ne vien augstāko izglītību un kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un ziedus, bet, tā kā šis ir Latvijas Universitātes simtās jubilejas gads, tad arī piemiņai - suvenīrus ar universitātes simboliku. Arī klātesošajiem bija iespēja laimēt nelielas dāvaniņas, ja vien pareizi atbildēja uz jautājumiem par Latvijas Universitāti un Madonas filiāli.

Pirms tika saņemti ziedi un mīļi sveicieni no ģimenes un draugiem, katra absolvente cepures pušķi pārlika no labās uz kreiso pusi, tādā veidā apliecinot savus sasniegumus.

Absolventus īpaši uzrunāja un sveica arī viņu darba devēji un kolēģi no Madonas un Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādēm. Par pārsteiguma sveicienu bija parūpējušies arī filiāles studenti. Jauki, ka absolventiem tik nozīmīgā brīdī klāt bija un kopā prieku dalīja arī viņu darba devēji un kolēģi.

Absolventu kurss ir jāizceļ jo īpaši, jo vidējais sekmju vērtējums kursā ir vairāk nekā 8 balles, bet piecām studentēm – Kristiānai, Žannai, Oļai, Ievai un Elīnai - kvalifikācijas darbs un tā aizstāvēšana tika novērtēta ar “izcili”!

Gudrajiem pieder pasaule, un izglītoti cilvēki ir Latvijas un reģiona būtisks resurss, jo īpaši jauniem pedagogiem ir liela atbildība, jo viņu rokām un prātam ir uzticēta mūsu nākotne. Svinīgajā pasākumā īpaši tika uzteikta absolventu kursa vecākā Žanna, kuras sekmju vērtējums visā studiju laikā bija visaugstākais – vairāk nekā 9 balles! Jāuzteic arī absolventes Ligita, Oļa, kuras aktīvi piedalījās un organizēja aktivitātēs arī ārpus studiju procesa.

Absolventi bija sarūpējuši pateicības vēstules visiem saviem docētājiem, gan kopīgu “paldies” saviem ģimenes locekļiem, gan ziedus un dāvanu filiāles direktorei.

Pateicamies par atbalstu izlaiduma organizēšanā visupirms absolventēm un kursa vecākajai Žannai, Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas direktoram Mārtiņam Bergam, direktora vietniecei Ingrīdai Gailītei, pedagogam Artūram Grandānam, Absolventus un klātesošos priecēja izcilais saksofonu kvartetam (vad. ped. Andrejs Cepītis) un saimniekam Aivaram Grasim.

Absolventi, mēs ar jums lepojamies! Un - lai jauni akadēmiskie izaicinājumi!

Dalīties