LU Cēsu filiāle kopā ar ilggadējiem sadarbības partneriem – Cēsu novada pašvaldību un Cēsu internātpamatskolu – attīstības centru – gatavojas zinātniski lietišķajai konferencei “Bērni ar uzvedības grūtībām vispārizglītojošā skolā. Izaicinājumi un iespējas”, kas Cēsīs notiks 12. martā. Pagājušā gada konferencē tika apskatītas tēmas, kas saistītas ar bērnu sociālo prasmju sekmēšanu, savukārt šogad tiks diskutēts un meklētas atbildes, kā sekmēt personību stabilizējošu attiecību vides veidošanu darbā ar skolēniem. Konferencē atziņās dalīsies gan Latvijas augstskolu mācībspēki, gan ārsts – psihiatrs, gan psihologi – praktiķi. Konferencei pieteikušies pedagogi un arī LU Cēsu filiāles studenti no visas Vidzemes.

 

Dalīties