Latvijas Universitātes (LU) Cēsu filiāle sadarbībā ar LU Zinātņu departamentu un ilggadējiem sadarbības partneriem – Cēsu internātpamatskolu – attīstības centru 12. martā uz konferenci “Bērni ar uzvedības grūtībām vispārizglītojošā skolā. Izaicinājumi un iespējas” aicināja Vidzemes pedagogus un Cēsu filiāles studentus.

Savās teorētiskās zināšanās un praktiskā pieredzē gūtās atziņās dalījās LKrA docente D. Dolace, bērnu psihiatrs Ņ. Bezborodovs, Torņkalna Privātās vidusskolas dibinātāja un vadītāja E. Gustsone, Konsultatīvās nodaļas pētnieks J. Pāvulēns un skolas psiholoģes Z. Biseniece un I. Lukjanova. Daudzi konferences apmeklētāji referentiem uzdeva aktuālus jautājumus, iesaistījās diskusijā, lai gūtu jaunu pieredzi personību stabilizējošu attiecību vides veidošanā – kā savlaicīgi pamanīt bērnu ar autisma pazīmēm un profesionāli viņam sniegt atbalstu. Skolas psiholoģes veiksmīgi parādīja, ka tieši bērni ar uzvedības grūtībām ir mūsu visu skolotāji. Šogad konferenci apmeklēja 160 interesenti no visas Vidzemes.

Dalīties