LU Bauskas filiāle atrodas līdzās 16. gadsimtā būvētajai Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcai, kas ir viena no Bauskas vēsturiskā centra vērtībām. Tā ir arī populārs pilsētas tūrisma objekts. Savukārt dārzs ir iecienīta pastaigu vieta ne tikai pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, bet arī Universitātes mācību spēkiem un studentiem. Tādēļ Bauskas filiāles talcinieku grupai bija nozīmīgi iesaistīties 27. aprīlī šīs teritorijas uzkopšanas talkā.

Jau februārī, domājot par Bauskas filiāles un baznīcas dārza labiekārtošanu, padoms tika lūgts LU Botāniskā dārza direktoram Uldim Kondratovičam. Viņš rosināja šajā aktivitātē iesaistīt ainavu arhitekti Ingu Langenfeldi, kura martā bija ieradusies Bauskā, lai iepazītos ar teritoriju.  Talkas dienā liekie krūmi tika izrakti plānveidīgi pēc I. Langenfeldes ieteikumiem.

Lai labiekārtotu Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas dārzu, biedrība “Bauskas vecpilsēta”, kurā darbojas arī LU Bauskas filiāles direktore Benita Svareniece,  guvusi atbalstu Bauskas novada pašvaldības projektu konkursā “Mēs savam novadam”. Šajā projektā ir iesaistīti gan iedzīvotāji, gan sadarbības partneri. Projekta sagatavošanā atbalstu sniegusi LU ĢZZF maģistre Egija Stapkēviča, kura veikusi arī pētījumu “Mazpilsētu vēsturisko centru dzīvināšana: Bauskas vecpilsētas piemērs”.

Bauskas filiāles un baznīcas dārza uzlabojumi turpināsies visas vasaras garumā.

Dalīties