30. maijā Siguldas kultūras centrā “Siguldas devons” notika piektā un noslēdzošā diskusija par īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās un turpmākajiem ES fondu ieguldījumiem Vidzemes plānošanas reģiona teritoriju attīstībai.

Pieredzē dalījās Siguldas domes priekšsēdētājs U. Mitrevics, kurš ar konkrētu Siguldas piemēru palīdzību skaidroja, cik liela loma pozitīva rezultāta sasniegšanā ir idejai, aizrautībai, veiksmei un, protams, arī naudai. AS Swedbank pārstāve akcentēja lielās reģionālās atšķirības Latvijā un to, ka darba tirgus Latvijā strauji noveco, kā arī kvalitatīvas izglītības, īpaši mūžizglītības lomu, produktivitātes kāpināšanā valstī kopumā. Ar jaunām idejām par gudrāku saimniekošanu pašvaldībās domās dalījās VARAM Reģionālās politikas departamenta pārstāvji, kā primāro ceļā uz dzīves kvalitātes uzlabošanu akcentējot izglītības un tālākizglītības nozīmi Latvijā; kā arī jaunu pakalpojumu ieviešanu, plaši izmantojot IT piedāvājumus. Siguldas seminārā piedalījās arī LU Cēsu filiāles direktore M. Raudziņa, kura atzina, ka Latvijas Universitātes reģionālās filiāles veiksmīgi Latvijas iedzīvotājiem tuvāk dzīves vietai piedāvā studiju un tālākizglītības iespējas, tādējādi paaugstinot viņu profesionālo kompetenci, ļauj iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kas nodrošinās darba efektivitātes pieaugumu un konkurētspēju darba tirgū.

Dalīties