Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā bibliotēka, LU Reģionālais centrs un LU filiāles organizē LU simtgades pasākumus Latvijas reģionos. Astoņās Latvijas pilsētās būs skatāma ceļojošā izstāde “Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā” un zinātniskie lasījumi izstādes atklāšanas dienā – iespēja iepazīties ar LU filiāļu studentu, absolventu pētījumiem un LU mācībspēku zinātniskajiem lasījumiem, kas ir nozīmīgi vietējai kopienai.

2019. gada 7. jūnijā LU Bauskas filiālē (Rīgas iela 8) notiks izstādes atklāšana, kurā piedalīsies LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, LU Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe, Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas vadošā eksperte Santa Bondare, Bauskas filiāles direktore Benita Svareniece un Bauskas novada pašvaldības pārstāvji. Ar zinātniskajiem lasījumiem par nozīmīgiem pētījumiem mūsdienu telpā piedalīsies LU absolventi un mācībspēki, kā arī Bauskas izglītības, kultūras un mākslas jomas profesionāļi.

Ar zinātnisko lasījumu par Latvijas dižgariem – mūsdienu pētnieku priekštečiem uzstāsies pedagoģijas un filozofijas maģistre Ērika Lanka. Par J. K. Broces devumu Latvijas novadpētniecībā uzstāsies LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un izpilddirektors Valdis Mazulis ar lasījumu “J. K. Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcijas digitalizācija”, LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes absolvente, maģistre  Egija Stapkeviča “Mazpilsētu vēsturisko centru dzīvināšana: Bauskas vecpilsētas piemērs” un LU Vēstures un filozofijas fakultātes absolvente, maģistre  Mārīte Putniņa par “Bauskas Svēta Gara luterāņu baznīca – liecības par Bauskas pilsētas vēsturi”.

Pēc pasākuma notiks Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas apmeklējums, kurā Mārīte Putniņa pasākuma dalībniekus iepazīstinās ar senāko celtni Bauskas vecpilsētā, vācu luterāņu draudzei celto Sv. Gara baznīcu, kas saudzīgi glabājusi liecības par pilsētas vēsturi un sakrājusi izcilu mākslas pieminekļu – dāvinājumu un piemiņas zīmju kolekciju.

LU Akadēmiskā bibliotēka veic nozīmīgu darbu kolekcijas popularizēšanā, jo J. K. Broces Baltijai veltīto zīmējumu un aprakstu kolekcijas unikalitāte ir daudzpusīgās un visaptverošās vēsturiskās liecības, kurās ar lielu precizitāti attēloti apdzīvoto vietu skati, pilsētu un lauku iedzīvotāji, dažādas tehniskās ierīces, ģerboņi, zīmogi un monētas.

Ar izstādi jau bijusi iespēja iepazīties daudzās valstīs – Igaunijā, Polijā, Somijā, Austrijā, Vācijā, Rumānijā, Krievijā, Ukrainā, Lietuvā, Čehijā, Ungārijā, Baltkrievijā, Gruzijā un Izraēlā. LU simtgadē ar izstādi varēs iepazīties arī Latvijā.

LU simtgades ietvaros pirmo reizi izstāde tika atklāta  2019. gada 16. aprīlī, Jēkabpilī un līdz 7. maijam to varēja skatīt Vēsturiskās Latvijas Bankas ēkā.

LU Akadēmiskā bibliotēkas direktore Venta Kocere stāsta: “LU Akadēmiskā bibliotēka (“Bibliotheca Rigensis”) ir viena no vecākajām bibliotēkām Eiropā. Tā radusies pirms 495 gadiem reformācijas kustības laikā. Daudzi zīmētie objekti un dokumenti laika gaitā gājuši bojā vai pazuduši, un ziņas par tiem saglabājušās vienīgi J. K. Broces kolekcijā – 10 lielformāta sējumos “Sammlung verschiedener Lieflandischer Monumente...”, kuru 3130 lappušu tušas zīmējumos, akvareļos, aprakstos un dokumentos ar lielu rūpību un precizitāti fiksēta Latvijas un Igaunijas vēsture. LU Akadēmiskajā bibliotēkā ir izveidots kolekcijas digitālais arhīvs ar augstas kvalitātes elektroniskajiem attēliem, restaurēti bojātie sējumi un izveidota attēlu tiešsaistes datu bāze. 2017. gadā J. K. Broces kolekcija tika iekļauta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.”

LU Bauskas filiāle direktore Benita Svareniece: “ Priecājos, ka Bauskā būs iespēja apskatīt ceļojošo izstādi un iepazīt ievērojamā pedagoga un vēstures pētnieka Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekciju. Domāju, ka gan studentiem, gan ikvienam baušķeniekam būs interesanti pētīt senatnes liecības.  Tā kā LU Bauskas filiāle atrodas vecpilsētas senākajā izglītības iestādes ēkā, izstādes atklāšanā vēlamies akcentēt senās Bauskas vēsturiskās vērtības, iesaistot studentus un vietējos iedzīvotājus vēsturisko procesu  un  jaunāko pētījumu  apzināšanā. ”

Katrā LU filiāles pilsētā - Jēkabpilī, Kuldīgā, Cēsīs, Bauskā, Alūksnē, Madonā, Ventspilī un Tukumā – no 16. aprīļa līdz 20. decembrim, izstāde katrā vietā būs skatāma aptuveni mēnesi, lai novadu iedzīvotāji varētu iepazīties ar vēsturiskajām liecībām, kuras J. K. Broce ir atstājis savos zīmējumos un aprakstos, kas ir kultūrvēsturiska vērtība kā Latvijas, tā Eiropas mērogā.

Nākamie LU simtgades pasākumi, izstādes “Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā” atklāšana un zinātniskie lasījumi plānoti 19.jūlijā LU Cēsīs un 3.septembrī Alūksnē.

Dalīties