Piektdien, 21. jūnijā, LIAA Madonas biznesa inkubatora viesmīlīgajās telpās norisinājās LU Madonas filiāles studiju programmas "Komercdarbības organizācija" studentu un Madonas novada jauno uzņēmēju kopīga lekcija "Biznesa un vadības psiholoģija", kuru vadīja psiholoģijas doktore, LU profesore Guna Svence.

Lekcija notika ar praktisku līdzdarbošanos, kuras laikā dalībnieki varēja apgūt un stiprināt iemaņas vēlmju apzināšanā, biznesa mērķu izvirzīšanā un to sasniegšanā, salīdzināt individuālā un komandas darba principus.
Nodarbības beigās studenti izteica savas atziņas par šajā dienā iegūto, kas īsumā ir:
•    uzvar stiprākie un gudrākie,
•    viltība var tikt izmantota kā stratēģija,
•    komandā var izdarīt vairāk,   
•    svarīga ir koncentrēšanās uz mērķi,
•    radošums palīdz veidot produktu,
•    svarīga ir ideju ģenerēšana,
•    drošāka sevis pieteikšana, prezentācija biznesā,
•    ilūzijas un zināšanas par biznesu,
•    būt vēl atvērtākam jauninājumiem,
•    ekoloģiski mērķi: ieguvējs-ieguvējs.
Ar gandarījumu pateicamies visiem, kuri atsaucās, apmeklēja un līdz pat vēlai pēcpusdienai līdzdarbojās praktiskajā nodarbībā, pateicamies prof. Gunai Svencei par lielisko darbu un LIAA Madonas biznesa inkubatora vadītājai Ivetai Vabulei. Paldies SIA “Madonas Alus” Bodniekos par sātīgu maltīti!
Uz turpmāku sadarbību!

Dalīties