29. jūnijā ar gandarījumu un prieku par padarīto, noslēdzās filiāles darbības jau 23. gads.

Ar pēdējo, piekto, nodarbību šajā semestrī Madonas filiālē noslēdzās kurss mūžizglītības programmā "Pedagoģiskas darbības pamati" (72 stundas), lai turpinātos un noslēgtos jau septembrī un klausītāji iegūtu sertifikātu par tiesībām veikt pedagoģisko darbību.

 

Arī studējošajiem pēdējās studiju dienas lekcija tika organizēta īpaša, turpinot meklēt un atrast jaunas pasniegšanas metodes teorijai. Tāpēc studiju programmas "Komercdarbības organizācija" studentiem kursā "Biznesa un vadības psiholoģijā" šī bija izbraukuma lekcija un tika organizēta kopā ar LU Alūksnes filiāles studentiem ārpus ierastajām auditorijām - šoreiz Annas pagastā, ievērojamajā Viktora Ķirpa Ates muzejā.
Studenti ar prieku atceras psiholoģijas doktores, LU profesores Gunas Svences vadīto lekciju, kurā bija daudz jādomā, jāveic dažādas aktivitātes komandas veidošanā un vadīšanas praktizēšanā, un studenti mājās braukuši ar pozitīvām emocijām, labizjūtā un jaunām atklāsmēm, arī pašiem par sevi.
Lai iedvesma ir ilgstoša un pavada studentus šovasar, kvalifikācijas darbu rakstot!
Pateicamies Alūksnes filiāles studentiem par lekcijas organizēšanu un Ates muzejam par viesmīlīgu uzņemšanu!
Lai laba atpūta vasarā un uz tikšanos jau septembrī - nākamajā studiju gadā!
 

Dalīties