Izmanto šo vienreizējo iespēju studēt tuvāk mājām - LATVIJAS UNIVERSITĀTES (LU) Jēkabpils filiālē.

LU Jēkabpils filiālē no 22. jūlija uzņemšana turpinās profesionālā bakalaura studiju programmā “PIRMSSKOLAS UN SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJS”.

 

 

 

Programmu īsteno LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.

PAR STUDIJĀM: 
• NEPILNA LAIKA KLĀTIENES FORMA (Lekciju norise SESTDIENĀS);
• STUDIJU ILGUMS 4,3 GADI; 
• STUDIJU MAKSA 1160 EIRO (ikmēneša dalītais maksājums, bezmaksas pakalpojums).

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS 28. augustā.

Reģistrācijas dienā līdzi jāņem: personu apliecinošs dokuments, atestāts, sekmju izraksts, centralizēto eksāmenu sertifikāts, laulības apliecība.

Vairāk par filiāli: šeit!

Par studiju programmām: šeit!
 

Uzņemšana turpinās līdz 31.augustam!

 

 

Dalīties