Studiju līgumu slēgšana Alūksnes filiālē

Latvijas Universitātes Alūksnes filiāle aicina pieteikties interesentus kursos “PEDAGOĢISKĀS DARBĪBAS PAMATI” (72 stundas), kuriem ir vidējā profesionālā, vai augstākā profesionālā/akadēmiskā izglītība un vēlas savā profesionālajā jomā veikt pedagoģisko darbību – vispārizglītojošajā, profesionālajā, interešu un neformālajā izglītībā.

Programmas mērķis ir pilnveidot topošo pedagogu profesionālo kompetenci izglītības organizācijā, mācīšanās, audzināšanas un psiholoģijas pamatjautājumos.

 

Apgūstot kursu programmu, topošie pedagogi pilnveidos: 
•    Izpratni par izglītības sistēmu un organizāciju;
•    Zināšanas par mācīšanās un mācīšanas savstarpējo saistību;
•    Prasmes mācīšanās vides, metožu un paņēmienu izvēlē, izglītības un mācību programmu veidošanā;
•    Zināšanas un prasmes pozitīvas saskarsmes veidošanā, starpkultūru komunikācijā, konfliktsituāciju izvērtēšanā un risināšanā;
•    Izpratni par audzināšanas mērķiem, tās specifiku;
•    Prasmes audzinātāja lomas realizēšanā un pedagoģiskās ētikas ievērošanā.
Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību atbilstošajā profesionālajā jomā.
Kursi ir maksas. Nodarbības notiks otrdienās, plānots uzsākt 2019. gada septembra beigās, vai oktobrī. 
Pieteikšanās līdz 2019. gada 30. augustam pa tālr. 64381108, mob. tālr. 26443798, e-pasts: aluksne@lu.lv
 

Dalīties