Visu augustu LU Cēsu filiālē notiek aktīva darbošanās – jaunie studēt gribētāji slēdz līgumus, iegūst informāciju par studiju procesu kopumā, vecāko kursu studenti reģistrējas nākamajam semestrim.

Īpaši rosīga ir mēneša izskaņa – 23. augustā mācības uzsāka 72 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Pedagoģiskās darbības pamati” dalībnieki, 24. augustā – ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveides izglītības programmas “Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana”. Savukārt 25. augustā LU Cēsu filiālē notika Latvijas Debašu asociācijas “QUO Tu domā ?” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi rīkotais Skolu Debašu formāta turnīrs. Tajā piedalījās vairāk kā 50 jaunieši no visas Latvijas. Turnīrs aizritēja ļoti veiksmīgi, tika gūtas jaunas idejas par dabas bioloģiskās daudzveidības jautājumiem no jauniešu perspektīvas. 

Pielikumā - foto no Skolu Debašu formāta turnīra

Dalīties